zxc123

zxc123

主页访问量 : 923 次访问

学分 : 86 赞同 : 0 猿课币 : 0

更多 »回复

0

python先放一放,还是先把linux的shell,优化,监控多复习下。

0

python变量的学习

0

print "hello word" 字符串双引号也可以

0

[root@aweiLinux ~]# uname -r 2.6.32-573.el6.x86_64 [root@aweiLinux ~]# rpm -q python python-2.6.6-64.el6.x86_64 [root@aweiLinux ~]...

更多 »发问

5

14 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:54

172

294 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:43

更多 »最新动态

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 学分: 86 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2017-10-27 17:32
  关注 1

  阿铭

  0 人关注
  关注 0 话题